TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên việc xây dựng mối quan hệ tử tế, uy tín với khách hàng và nhân viên; dẫn đầu trong việc đào tạo, phát triển và thấu hiểu con người

Sứ mệnh

Sứ mệnh đem đến các giải pháp tốt hơn dựa trên nền tảng của sự cải tiến liên tục và sự kết nối mọi nguồn lực

Giá trị cốt lõi

  • Liên tục cải tiến
  • Sự kết nối
  • Phát triển bản thân
  • Trách nhiệm
  • Cam kết

Lời hứa thương hiệu

Chính xác – Khả thi – Rõ ràng + Cam kết hoàn trả 100% chi phí nếu không đạt kết quả như mong đợi

Tiêu chuẩn phục vụ khách hàng

Cười – Chào – Chu đáo – Chuyên nghiệp – Cám ơn